Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne dne 05. 05. 2022 v době od 10:00 do 16:00 hodin.

Žádost o přijetí 2022/2023

Kritéria přijímání 2022/ 2023

Rodiče k zápisu s sebou přinesou:

  • Žádost o přijetí dítěte – ke stažení na webu naší školy
  • Přílohu k žádosti o přijetí dítěte potvrzenou od dětského pediatra
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

 

 

 


Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:

Každá třída je heterogenní. Učitelky zůstávají ve svých třídách.

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd jsou:

  • náhodné rozmístění – nově přijaté děti doplňují volná místa, která zůstanou po „předškolácích“,
  • respektování přání rodičů, do které třídy si přejí umístit dítě, pokud je možnost
  • respektování umístění sourozenců do jedné třídy.