Zápis do MŠ

Prihlaska+lekar

Zahájení zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je po dohodě se zřizovatelem včas uveřejněn v místních novinách, v prostorách MŠ i na webových stránkách školy.

Ve stanovený den zápisu přicházejí rodiče s dítětem a odevzdávají potřebnou dokumentaci, případně si ji vyzvednou (přihláška a potvrzení od lékaře).

V den zápisu mají rodiče a jejich děti dostatečný prostor nahlédnout do jednotlivých tříd, případně celé MŠ.

Do mateřské školy zapisujeme děti převážně od 3 let věku do 6ti let (7).

  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Vydal: Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII
Schválila: ředitelka školy PaedDr. Vladimíra Slavíková
Účinnost od  18. 4. 2019

 

Ředitelka stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. ( na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2019/2020

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání pro děti spádové (trvalé bydliště v Příbrami), a dětí nespádových při předložení nájemní smlouvy pro bydliště v Příbrami.
 2. Děti spádové s právem přednostního přijetí:
 • čtyřleté děti – od 1. 9. 2018
 • tříleté děti – od 1. 9. 2019

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání pro děti nespádové (nemají trvalé bydliště v Příbrami).
 2. Děti nespádové:
 • čtyřleté děti – od 1. 9. 2018
 • tříleté děti – od 1. 9. 2019

 

 1. Děti spádové mladší tří let.

 

 1. Děti nespádové mladší tří let.

 

 

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 • Sourozenci

       

 • Trvalý pobyt dítěte ve městě Příbram a jeho částech (spádová oblast) je:

(Příbram I. – Příbram IX., Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice)

              

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka MŠ vycházet z kritérií zde uvedených.

 

 

 

V Příbrami dne 18. dubna 2019                                                        PaedDr. Vladimíra Slavíková

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 


Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:

Každá třída je heterogenní. Učitelky zůstávají ve svých třídách.

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd jsou:

 • náhodné rozmístění – nově přijaté děti doplňují volná místa, která zůstanou po „předškolácích“,
 • respektování přání rodičů, do které třídy si přejí umístit dítě, pokud je možnost
 • respektování umístění sourozenců do jedné třídy.