Zápis do MŠ

Prihlaska+lekar

Zahájení zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je po dohodě se zřizovatelem včas uveřejněn v místních novinách, v prostorách MŠ i na webových stránkách školy.

Ve stanovený den zápisu přicházejí rodiče s dítětem a odevzdávají potřebnou dokumentaci, případně si ji vyzvednou (přihláška a potvrzení od lékaře).

V den zápisu mají rodiče a jejich děti dostatečný prostor nahlédnout do jednotlivých tříd, případně celé MŠ.

Do mateřské školy zapisujeme děti převážně od 3 let věku do 6ti let (7).

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Vydal: Mateřská škola Klubíčko
Schválila: ředitelka školy PaedDr. Vladimíra Slavíková
Účinnost od  20. 4. 2017
Číslo jednací 14/2017

Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII

telefon: 318624902, e-mail: info@msklubickopb.cz

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Klubíčko, se sídlem Okružní 200, 261 01 Příbram VII, stanoví následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Děti, které ve školním roce  v době od 1. 9. do  31. 8. dosáhnou věku šesti let a děti s odloženou školní docházkou – povinný ročník předškolního vzdělávání – dle spádového obvodu.

 

  1. Děti, které ve školním roce  v době od 1. 9. do  31. 8. dosáhnou věku šesti let a děti s odloženou školní docházkou – povinný ročník předškolního vzdělávání – mimo spádového obvodu.

 

  1. Děti podle data narození od nejstaršího dítěte.

 

Doplňující kritéria: sourozenec dítěte, které mateřskou školu již navštěvuje nebo navštěvovalo a odešlo do ZŠ

 

V Příbrami dne 20. 4. 2017

PaedDr. Vladimíra Slavíková

 


Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:

Každá třída je heterogenní. Učitelky zůstávají ve svých třídách.

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd jsou:

  • náhodné rozmístění – nově přijaté děti doplňují volná místa, která zůstanou po „předškolácích“,
  • respektování přání rodičů, do které třídy si přejí umístit dítě, pokud je možnost
  • respektování umístění sourozenců do jedné třídy.