Kontakt

Adresa:
Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII

Telefon: 318 624 902
E-mail: info@msklubickopb.cz

Číslo účtu: 181 099 395/0300 (ČSOB)

 

Ředitelka:

PaedDr. Vladimíra Slavíková, tel.: 770 191 059

 

Zástupce ředitelky:

Mgr. Alena Švejnohová, tel.: 770 191 014, e-mail: zastupce@msklubickopb.cz

 

Vedoucí ŠJ:

Kateřina Kuncová, tel.: 770 191 055, e-mail: jidelna@msklubickopb.cz