Schůzka s novými rodiči

SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

se koná DNE 30. 5. 2019 

od 15:30 hodin

BEZ DĚTÍ

ÚČAST NUTNÁ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ROZHODNUTÍ,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zveřejněný seznam uchazečů je pod přiděleným registračním více

Celodenní výlet

V úterý 21. května pojedeme se všemi dětmi na celodenní výlet do zážitkového parku Zeměráj u Kovářova. Jídlo a pití na celý den zajišťují rodiče (dopolední a odpolední svačina +oběd+pití v lahvičce, vše v batůžku na záda). Sraz dětí v MŠ do 8 hodin. Návrat kolem 13. hodiny.

Posezení ke Dni maminek

Srdečně zveme rodiče s dětmi na „přátelské posezení“ ke Dni maminek na zahrádce MŠ v pondělí 20. května v 15:30 hodin. Vše bude doprovázet příjemný hudební doprovod dechového tria Accordo. Na novém ohništi si opečeme buřty (vynahradíme si tak zrušený Čarodějnický rej). více

Prázdninový provoz

Provoz MŠ Klubíčko během letních prázdnin bude v týdnu od 27. července do 2. srpna 2019. Přihlášky se podávají v průběhu měsíce května. K přihlášce je třeba přiložit kopii evidenčního listu z kmenové MŠ.

Přihláška ke stažení zde:

prihlaska_prazdniny

Víkend na Šumavě pro rodiče s dětmi

KDY: 24. 5. – 26. 5. 2019 (nástup v pátek odpoledne)

KAM: Chata na Losenici (chata-popelna.cz)

Zájemci se hlásí u paní ředitelky. K dispozici budou 2, 3, 4 lůžkové pokoje.

 

Cena od roku 2019:

Dospělý…………..690,- Kč

Dítě 3 – 6 let…….450,- Kč

Dítě 6 – 12 let….. 550,- Kč

Společná akce rodičů s dětmi na parníku v Praze

V pátek 7. června 2019 se koná oblíbená společná plavba rodičů s dětmi parníkem s rautem. 

  • v 15:00 hodin odplouváme z přístaviště „Na Františku“ (U Anežského kláštera) – návrat v 17:00 hodin,
  • vlastní doprava do Prahy,
  • 2 – hodinová plavba s rautem – 270,- Kč na dospělou více

Kapacita MŠ

Na školní rok 2018-2019 je v MŠ Klubíčko: 0 volných míst.