Zápis do mateřské školy

Veškeré informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci – PRO RODIČE.

Informace o provozu mateřské školy

Otevření mateřské školy pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů z IZS od 12. 4. 2021:

  • Povinné testování dětí antigen. testy bude probíhat  2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut. Při testování dítěte více

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Pro rodiče nejstarších dětí, předškoláků:

Jak žádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky?

Komu mají žádost podat?

Kdo jim k žádosti píše doporučení?

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní více

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE NĚKTERÝ Z TĚCHTO PŘÍZNAKŮ COVID-19:

zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, střevní potíže, infekce dýchacích cest

                        více

Kapacita MŠ

Na školní rok 2020-2021 je v MŠ Klubíčko: 0 volných míst.