Focení přesunuto!

Z důvodu malého počtu dětí (nemoc) se zítřejší focení ruší. Náhradní termín bude v pátek 3. prosince.

Každou středu

Předškoláci budou chodit každou středu (kromě 27. 10 – podzimní prázdniny) cvičit na ZŠ Březové Hory – do tělocvičny. Děti budou mít batůžek s pitím, vhodné sportovní oblečení na převlečení a obuv do tělocvičny.

Setkávání s rodiči

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

(hrazeno ze Šablon III – č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018572)

 

  • Ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 15:30 hodin

 Odborník: Elementaristka I. stupně ZŠ – Mgr. Sylva Eliášová

 Téma: Workshop: aktivní zapojení rodičů dětí.

  více

Přehled akcí na měsíc říjen

Říjen 2021

 

  • Předškoláci pokračují každé pondělí s delšími vycházkami v rámci projektu Malí průzkumníci. Děti budou mít batůžek s pitím (popřípadě malou dobrůtkou) a s rouškou!

 

  • V pátek 1. října od 9 hodin se děti mohou těšit na divadlo Nána s Myší pohádkou.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE NĚKTERÝ Z TĚCHTO PŘÍZNAKŮ COVID-19:

zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, střevní potíže, infekce dýchacích cest

                        více

Kapacita MŠ

Na školní rok 2021-2022 je v MŠ Klubíčko: 0 volných míst.