UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE NĚKTERÝ Z TĚCHTO PŘÍZNAKŮ COVID-19:

zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, střevní potíže, infekce dýchacích cest

                                                                                   NESMÍ DO MŠ!

V případě těchto potíží doporučujeme dojít si na testy nebo dodržet 10 dní karanténu.

Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel.

Snažíme se ochránit Vaše děti, personál MŠ i Vás.