UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:

zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, střevní potíže, infekce dýchacích cest – JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.