Společná akce rodičů s dětmi

V pátek 2. června v 16 hodin odplouváme PARNÍKEM  z přístaviště Na Františku. Jedná se o 2-hodinovou plavbu s večeří (raut) – 480,- Kč na osobu. Na výlet s námi mohou jet babičky, dědečkové, známí… 

Závazná přihláška na jednotlivých třídách.