Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2021/2022:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   9,00 Kč  
oběd 20,00 Kč celkem polodenní stravné = 29,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 37,00 Kč

(včetně pitného režimu)

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   9,00 Kč  
oběd 22,00 Kč celkem polodenní stravné = 31,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 39,00 Kč

(včetně pitného režimu)

 

 

Přihláška na stravné

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

Změna pracovní doby vedoucí stravovny: 

 

24.6.                      10.00 – 12.00

28.6.                      13:15 – 15:00

  1.7.                       6:00 –  9:00

 

Pro školní rok 2021/2022 je od 1. září 2021  stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400,- Kč.

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  6,7,8/2022

 

 13.6.            6:30 – 10:30        ————–

 14.6.              ————-       11:00 – 15:00

 15.6.            6:30 – 10:15        ————–

nejpozději!!!

 16.6.             ————–       13:00 – 15:00

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  4,5,6/2022  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:  7/2022

 

Z důvodu zvýšení cen většiny druhů potravin, bude s platností od 1. ledna 2022 zvýšena úplata za školní stravování.

Je nutné mít upravené zálohové částky u trvalých příkazů od 1.1.2022 !!!

 

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

  • úplata za předšk. vzdělávání (400,-Kč) + stravné (800,-Kč) = 1.200,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (800,-Kč) =   800,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (850,-Kč) =   850,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)