Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2021/2022:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   9,00 Kč  
oběd 20,00 Kč celkem polodenní stravné = 29,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 37,00 Kč

(včetně pitného režimu)

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   9,00 Kč  
oběd 22,00 Kč celkem polodenní stravné = 31,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 39,00 Kč

(včetně pitného režimu)

 

 

Přihláška na stravné

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

Změna pracovní doby vedoucí stravovny:

 27.1.                 11:00 – 13:00

 

Pro školní rok 2021/2022 je od 1. září 2021  stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400,- Kč.

 

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  1/2022 

 

10.1.             6:30 – 10:30            —————- 

11.1.             —————-           11:00 – 15:00   

12.1.             6:30 – 10:30            —————- 

13.1.             —————-           11:00 – 15:00  

nejpozději !!!!!!

14.1.          6:30 – 10:00              —————-      

 

Z důvodu zvýšení cen většiny druhů potravin, bude s platností od 1. ledna 2022 zvýšena úplata za školní stravování.

Je nutné mít upravené zálohové částky u trvalých příkazů od 1.1.2022 !!!

 

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

  • úplata za předšk. vzdělávání (400,-Kč) + stravné (800,-Kč) = 1.200,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (800,-Kč) =   800,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (850,-Kč) =   850,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 1,2,3/2022) hrazené trvalým příkazem na účet Mš budou převedeny zpět

                                      v měsíci  4/2022