Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2021/2022:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   8,00 Kč  
oběd 19,00 Kč celkem polodenní stravné = 27,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 35,00 Kč

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   9,00 Kč  
oběd 20,00 Kč celkem polodenní stravné = 29,00 Kč
odpolední svačina   8,00 Kč celkem celodenní stravné = 37,00 Kč
 

Přihláška na stravné Mš Klubíčko

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

Změna pracovní doby vedoucí šj:

20.9.       8:00 – 10:30

22.9.        NEBUDE

27.9.        NEBUDE

 

Pro školní rok 2021/2022 je od 1. září 2021  stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400,- Kč.

 

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  9/2021 

 9.9.     —————        11:00 – 15:00 

10.9.        6:30 – 10:00        —————-                 

13.9.        6:30 – 10:30        —————- 

14.9.      —————-      11:00 – 15:00      

nejpozději !!!!!!

15.9.        6:30 – 10:30        —————-      

 

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

  • úplata za předšk. vzdělávání (400,-Kč) + stravné (750,-Kč) = 1.150,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (750,-Kč) =   750,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (800,-Kč) =   800,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 7,8,9/2021) hrazené trvalým příkazem na účet Mš budou převedeny zpět

                                      v měsíci  10/2021