Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2018/2019:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 19,00 Kč celkem polodenní stravné = 26,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 32,00 Kč

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 21,00 Kč celkem polodenní stravné = 28,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 34,00 Kč
 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

 

 

Poplatky za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  4 / 2019  

  9.4.              ——————                   11:00 – 15:00             

10.4.                  6:30 – 10:30                  ———————

11.4.                ——————                  11:00 – 15:00              

12.4.                  6:30 – 10:00                  ———————

NEJPOZDĚJI !!!!               

15.4.                  6:30 – 10:30                  ———————             

 

 

   

      V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: rodné číslo strávníka (bez konečného čtyřčíslí)

  • úplata za předšk. vzdělávání (348,-Kč) + stravné (700,-Kč) = 1.048,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (700,-Kč) =   700,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (750,-Kč) =   750,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 1,2,3/ 2019) hrazené trvalým příkazem na účet MŠ budou převáděny zpět

                                      v měsíci  4/2019