Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2020/2021:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   8,00 Kč  
oběd 20,00 Kč celkem polodenní stravné = 28,00 Kč
odpolední svačina   7,00 Kč celkem celodenní stravné = 35,00 Kč

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   8,00 Kč  
oběd 22,00 Kč celkem polodenní stravné = 30,00 Kč
odpolední svačina   7,00 Kč celkem celodenní stravné = 37,00 Kč
 

přihláška na stravné Mš Klubíčko

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

 

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC: 11/2020 

  9.11.      6:30 – 10:30        —————-     

10.11.     —————-       11:00 – 15:00

11.11.       6:30 – 10:30        —————-

12.11.     —————-       11:00 – 15:00

nejpozději !!!!!!

13.11.      6:30 – 10:00        —————      

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

  • úplata za předšk. vzdělávání (348,-Kč) + stravné (750,-Kč) = 1.098,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (750,-Kč) =   750,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (800,-Kč) =   800,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 10,11,12/ 2020) hrazené trvalým příkazem na účet Mš budou převáděny zpět

                                      v měsíci  12/2020