Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2022/2023: PLATNÉ OD 1.1.2023

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina 10,00 Kč  
oběd 23,00 Kč celkem polodenní stravné = 33,00 Kč
odpolední svačina   9,00 Kč celkem celodenní stravné = 42,00 Kč

(včetně pitného režimu)

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina 10,00 Kč  
oběd 26,00 Kč celkem polodenní stravné = 36,00 Kč
odpolední svačina   9,00 Kč celkem celodenní stravné = 45,00 Kč

(včetně pitného režimu)

 

 

PŘIHLÁŠKA – STRAVNÉ  (rozkliknout)

 

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu zdražování cen potravin byla s platností od 1.1.2023 zvýšena úplata za školní stravování.

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

 

 

Záloha hrazena trvalým příkazem:

                        školné (400,-Kč) + stravné (900,-Kč) =     1.300,-Kč

                       školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =         900,-Kč  (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

                       školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =         950,-Kč  (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu:                         181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol:        evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 1. 2023

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————

 

Pro školní rok 2022/2023 je od 1. září 2021 stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400,- Kč.

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  5/2023

 

   9.5.                ————–        11:15 – 14:45

 10.5.              6:30 – 10:15         ————–

 11.5.                ————–         11:15 – 14:45

 12.5.              6:30 – 10:15         ————–

 nejpozději!!!

 15.5.               6:30 –  9:45         ————–

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  4,5,6/2023  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI:  7/2023