Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2018/2019:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 19,00 Kč celkem polodenní stravné = 26,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 32,00 Kč

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 21,00 Kč celkem polodenní stravné = 28,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 34,00 Kč
 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

Dne 17.12. vedoucí ŠJ ……………….  NEBUDE

Dne 19.12. vedoucí ŠJ ………………. 6:30 – 9:30

POZOR !!!!! (důležité upozornění…otevřít)

 

 

 

Poplatky za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  12 / 2018  

10.12.                6:30 – 10:30                 ———————

11.12.            ———————              11:00 – 15:00

13.12.                6:30 – 10:30                 ———————

14.12.           ———————             11:00 – 15:00

NEJPOZDĚJI !!!!

15.12.                6:30 – 10:00                  ———————             

   

      V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: rodné číslo strávníka (bez konečného čtyřčíslí)

  • úplata za předšk. vzdělávání (348,-Kč) + stravné (700,-Kč) = 1.048,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (700,-Kč) =   700,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (750,-Kč) =   750,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 10,11,12/ 2018) hrazené trvalým příkazem na účet MŠ budou převáděny zpět

                                      v měsíci  12/2018