Informace o platbách

POPLATKY ZA STRAVNÉ: Z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2019/2020:

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 19,00 Kč celkem polodenní stravné = 26,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 32,00 Kč

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina   7,00 Kč  
oběd 21,00 Kč celkem polodenní stravné = 28,00 Kč
odpolední svačina   6,00 Kč celkem celodenní stravné = 34,00 Kč
 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ

V případě plateb trvalým příkazem je povinnost jako variabilní symbol uvádět evidenční číslo strávníka. V případě, že jste evidenční číslo neobdrželi, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ!!!!!!!!!!!!

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY VEDOUCÍ ŠJ:

 

 

Přihláška na stravné

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC: 4/2020 

 !!!!!ROZPIS BUDE UPŘESNĚN CO NEJDŘÍVE  PO OZNÁMENÍ ZŘIZOVATELE O UKONČENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU!!!!!!!!!

PROSÍME NERUŠIT ANI NEUPRAVOVAT PLATBY HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM. PŘEPLATKY ZA 1-3/2020 budou na konci měsíce duben jako vždy VRÁCENY NA VÁŠ ÚČET.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se bude adekvátně krátiti, ale až po skončení mimořádné situace (přerušení provozu MŠ).

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet

  • číslo účtu:  181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)
  • variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

  • úplata za předšk. vzdělávání (348,-Kč) + stravné (700,-Kč) = 1.048,-Kč        

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (700,-Kč) =   700,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.

  • úplata za předšk. vzdělávání ( 0,-Kč) + stravné (750,-Kč) =   750,-Kč  (týká se dětí, kteří dovrší 7let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

  • Přeplatky za stravné (za období 1,2,3/ 2020) hrazené trvalým příkazem na účet MŠ budou převáděny zpět

                                      v měsíci  4/2020