Informace o platbách

                           

POPLATKY ZA STRAVNÉ:  z důvodu  dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jsou stanoveny poplatky za stravné pro školní rok 2022/2023: PLATNÉ OD 1.1.2023

Děti do věku 6 let:                                

dopolední svačina 10,00 Kč  
oběd 23,00 Kč celkem polodenní stravné = 33,00 Kč
odpolední svačina   9,00 Kč celkem celodenní stravné = 42,00 Kč

(včetně pitného režimu)

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina 10,00 Kč  
oběd 26,00 Kč celkem polodenní stravné = 36,00 Kč
odpolední svačina   9,00 Kč celkem celodenní stravné = 45,00 Kč

(včetně pitného režimu)

 

 

PŘIHLÁŠKA – STRAVNÉ (rozkliknout)

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE OD 1. ZÁŘÍ 2023 STANOVENA ČÁSTKA ZA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 450,- KČ

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

 

Záloha hrazena trvalým příkazem:

                        školné (450,-Kč) + stravné (900,-Kč) =     1.350,-Kč

                       školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =         900,-Kč  (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

                       školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =         950,-Kč  (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu:                         181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol:        evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 9. 2023

 

—————————————————————————————————————————

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  11/2023

 

 13.11.              6:30 – 10:15         ————–

 14.11.               ————–         11:15 – 14:45

 15.11.              6:30 –  10:15         ————–

 nejpozději!!!

 16.11.               ————–         11:15 – 14:45

 

Změna pracovní doby vedoucí ŠJ v těchto dnech:

  23.11.      9:00 – 12:00  

  24.11.         nebude                                                                            

  28.11.      6:30 – 10:30

V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet MŠ.

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  10,11,12/2023  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI: 12/2023