Setkávání s rodiči

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

(hrazeno ze Šablon III – č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018572)

 

  • Ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 15:30 hodin

 Odborník: Elementaristka I. stupně ZŠ – Mgr. Sylva Eliášová

 Téma: Workshop: aktivní zapojení rodičů dětí.

 

  • V úterý 19. 10. 2021 od 15:30 hodin

Odborník: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Téma: Jak podporovat vlastní dítě, udržovat duševní pohodu a sám zůstat v klidu.

 

  • Ve středu 3. 11. 2021 od 15:30 hodin

Odborník: Mgr. Martina Simonidesová

Téma: Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

 

  • V úterý 23. 11. 2021 od 15:30 hodin

Odborník: zástupci nakladatelství PORTÁL

Téma: Jak si doma společně číst a povídat.

 

  • Ve středu 8.12. 2021 od 15:30 hodin

Odborník: PhDr. Barbora Kučerová

Téma: Podpora komunikačních dovedností u předškolních dětí.