Prázdninový provoz 2023

V době letních prázdnin bude naše školka otevřena ve dnech  3., 4., (5. a 6. 7. – státní svátky) a 7. července, dále týden od  28. 8. – 31. 8. 2023.

Rodiče dětí z příbramských školek k nám mohou své děti přihlásit do výše kapacity MŠ  – nejpozději do 26. 5. 2023.

V týdnu od 15. 5. – 19. 5. 2023 si vyzvedněte nebo stáhněte z webových stránek dané školky přihlášku na dobu určitou (platná pouze na prázdniny 2023).

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz probíhá ve správním řízení, proto musí být vaše vyplněná přihláška:

  • potvrzena dětským lékařem
  • přiložena kopie evidenčního listu, který vám na požádání vystaví třídní učitelky.

Pro rodiče dětí naší MŠ: 

  • Pokud máte zájem o docházku přes letní provoz – nahlaste, prosím, do pátku 19. 5. třídním učitelkám.
  • Pokud budete využívat o prázdninách provoz jiných MŠ (rozpis níže), je nutné se na tyto školky přihlásit od 22. 5. – 26. 5. 2023.

Letní provoz MŠ_2023

Přihláška prázdniny_2023