Záměr MŠ

Záměrem naší mateřské školy je, aby se stala podnětným místem, kde děti co nejlépe rozvinou své přirozené předpoklady a naučí se důležitým novým dovednostem jak v oblasti vztahů mezi lidmi, tak pokud se týká znalostí o světě.