Třídy

Každá třída má své kouzlo a to jak ve vybavení dětským nábytkem, tak i dětskými výtvory.

IMG_0079

Třídy mají název podle barvy klubíček.

I. třída – žluté klubíčko (paní učitelky Mgr. Petra Synková, Mgr. Alena Švejnohová, asistentka pedagoga Irena Dopitová);

II. třída – červené klubíčko (paní učitelky PaedDr. Vladimíra Slavíková, Hana Puklová, Veronika Krejzarová)

III. třída – zelené klubíčko (paní učitelky  Petra Pelcová, Karolína Štěpánková, asistentka pedagoga Petra Drážďanská)

Heterogenní skupiny dětí nabízejí všem dětem možnost uplatnit se v dětském kolektivu v rámci předškolního vzdělávání zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, poznávat odlišné povahy dětí, jejich vlastnosti a zároveň se učit s nimi navazovat kontakt nebo si pomáhat. V rámci multikulturní výchovy získávají přehled o lidech s odlišnou kulturou a rozvíjení předpokladů ke vzájemné komunikaci.

IMG_0110  IMG_0116