Třídy

Každá třída má své kouzlo a to jak ve vybavení dětským nábytkem, tak i dětskými výtvory.

IMG_0079

Třídy mají název podle barvy klubíček.

I. třída – žluté klubíčko (paní učitelky Mgr. Alena Švejnohová, Barbora Křivánková, asistentka pedagoga Jiřina Řeháková);

II. třída – červené klubíčko (paní učitelky PaedDr. Vladimíra Slavíková, Hana Puklová, Jaromíra Bejčková, asistentka pedagoga Olga Šináglová)

III. třída – zelené klubíčko (paní učitelky Mgr. Soňa Mazurková, Bc. Veronika Krejzarová)

Heterogenní skupiny dětí nabízejí všem dětem možnost uplatnit se v dětském kolektivu v rámci předškolního vzdělávání zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, poznávat odlišné povahy dětí, jejich vlastnosti a zároveň se učit s nimi navazovat kontakt nebo si pomáhat. V rámci multikulturní výchovy získávají přehled o lidech s odlišnou kulturou a rozvíjení předpokladů ke vzájemné komunikaci.

IMG_0110  IMG_0116