Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2021/2022 je od 1. září 2021 do srpna následujícího kalendářního roku stanovena částka ve výši 400,- Kč.