INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Pro rodiče nejstarších dětí, předškoláků:

Jak žádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky?

Komu mají žádost podat?

Kdo jim k žádosti píše doporučení?

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Pokud máte jakékoliv pochyby, objednejte se neprodleně do PPP na vyšetření školní zralosti.

 

Pedagogicko psychologická poradna, pracoviště: Příbram

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram

Telefon: 318624085
Fax: 318627758
Mobil: 733640081
e-mail: pribram@pppsk.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt: 7.30-16.00
St: 7.30-18.00
Pá: 7.30-14.00