Informace o provozu mateřské školy

Otevření mateřské školy pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů z IZS od 12. 4. 2021:

  • Povinné testování dětí antigen. testy bude probíhat  2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut. Při testování dítěte je nutná přítomnost rodiče.  Pokud nebude dítě v den testování přítomno, bude otestováno dodatečně v den jeho nástupu.
  • Rodiče, kteří pracují v IZS  (zdravotničtí pracovníci, pedagogové, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci ÚP, ČSSZ, OSSZ a FS ČR) prosíme o doložení potvrzení o zaměstnání.