Granty

Rok 2023:

Projekt MŠ Klubíčko spolufinancován EU

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0004477

 

Rok 2022:

Mateřské škole byla poskytnuta účelová dotaze z rozpočtu města Příbram

  • č. 328/OŽP/2022 na projekt s názvem Předškolní vzdělávání v přírodě aneb CO-VID-IŠ II“ ve výši 25 000,- Kč.
  • č. 366/OŠKS/2022 na projekt „Kalendář 2023 MŠ Klubíčko ve výši 45 126,- Kč.