Granty

Rok 2022:

Mateřské škole byla poskytnuta účelová dotaze z rozpočtu města Příbram

  • č. 328/OŽP/2022 na projekt s názvem Předškolní vzdělávání v přírodě aneb CO-VID-IŠ II“ ve výši 25 000,- Kč.
  • č. 366/OŠKS/2022 na projekt „Kalendář 2023 MŠ Klubíčko ve výši 45 126,- Kč.

 

Rok 2021:

Mateřské škole byla poskytnuta účelová dotaze z rozpočtu města Příbram

  • č. 377/OŠKS/2021 na projekt s názvem Povídám, povídám pohádku“ ve výši 29 346,- Kč.
  • č. 321/OŽP/2021 na projekt s názvem Předškolní vzdělávání v přírodě aneb CO-VID-IŠ“ ve výši 25 000,- Kč.

 

MŠ Klubíčko je dále součástí projektu:

INKLUZE II. – č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022

ŠABLONY III. – č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018572     od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022