Granty

Rok 2020:

V rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast životního prostředí“ byla mateřské škole poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města Příbram na projekt s názvem Na vzduchu, můžeme zpívat ejchuchu“ ve výši 33 280,- Kč.

 

MŠ Klubíčko je dále součástí projektu:

MAP II. – č. CZ.02.68/0.0/0.0/7-0047/0011094 MAP II ORP Příbram

INKLUZE II. – č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19-075/0013580

ŠABLONY III. – č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018572     od 1. 11. 2020