Granty

Rok 2019:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo MŠ Klubíčko dotaci s názvem „Šablony II – MŠ Klubíčko Příbram“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010034 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

Rok 2018:

V rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast životního prostředí“  byla mateřské škole poskytnuta  účelová  „Za vodou – vážně i se zábavou“ ve výši 18.000,- Kč. 

V rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 – výchova a vzdělávání“ byla mateřské škole poskytnuta  účelová dotace z rozpočtu města Příbram na projekt s názvem „Životní prostředí, zdravý životní styl“ ve výši 25.093,- Kč.

Rok 2017:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo MŠ Klubíčko dotaci v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování s názvem „Šablony – MŠ Klubíčko Příbram“.

V oblasti životního prostředí města Příbram byla mateřské škole poskytnuta dotace na projekt s názvem „Přírodou s otevřenýma očima a kouzelnou hůlkou“ ve výši 20.900 Kč.

V rámci „Programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města Příbram na rok 2017″byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Pojďme si vyprávět a číst“ ve výši 31.093 Kč.

Rok 2016:

Dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt z oblasti kultury v rámci zadání s názvem: “Příbramské putování s permoníčky”. “Financováno za podpory města Příbram” č.394/OŠKS/2016

 Dotace ve výši 43 000,- Kč na projekt z oblasti podpory výchova a vzdělávání v rámci tematického zadání “Příbram – město kde žiji” na projekt s názvem: “Podívánky, aneb poznáváme naše město Příbram”. “Financováno za podpory města Příbram” č. 339/OŠKS/2016
 
Dotace ve výši 15 600,- Kč na projekt z oblasti podpory Životní prostředí v rámci tematického zadání “Podpora enviromentální zájmové činnosti žáků a studentů příbramských školských zařízení” na projekt s názvem: “Příroda známá i neznámá” č. 257/OŽP/2016.

 

 

 

Rok 2015:

V oblasti životního prostředí města Příbram byla mateřské škole poskytnuta dotace na projekt s názvem “ Přírodou krok za krokem“  ve výši 10 031,- Kč.

V oblasti výchovy a vzdělávání města Příbram byla mateřské škole poskytnuta dotace na projekt s názvem “ Čím budu, až vyrostu“  ve výši 14 742,- Kč.

Rok 2014:

V oblasti životního prostředí města Příbram byla mateřské škole poskytnuta dotace na projekt s názvemZahrádka MŠ okénkem do ochrany přírody“ ve výši 30 000,- Kč.

Rada města Příbram schválila navýšení příspěvku na provoz ve výši 25 000,- Kč na zajištění zpracování barevných ilustrací, jejich úpravu a zapracování do textu pro vydání publikace „Putování za starými pověstmi českými“.