Desatero pro rodiče předškoláků

Milí rodiče „předškoláků“, i přes nepříjemnou situaci, kterou teď prožíváme, se blíží nástup Vašich dětí do ZŠ. Nabízíme proto k prostudování dokument, ve kterém se dozvíte, co by mělo dítě před nástupem do školy zvládnout.  Při společných chvílích doma si můžete prověřit dovednosti a znalosti svých dětí, hravou formou zopakovat, případně dohnat, co je třeba. 

Desatero pro rodice